نمایش 1–27 از 78 نتیجه

کابل شبکه Cat6a نگزنس FFTP فول تست تمام مس روکش LSZH
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6a نگزنس FFTP تست پرمننت تمام مس روکش LSZH

14,750,000 تومان
کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP فول تست تمام مس LSZH
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP تست پرمننت تمام مس روکش LSZH

8,250,000 تومان
-42%
کابل شبکه Cat6 نگزنسSFTP بدون تست تمام مس اوت دور دابل ژاکت
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP تست پرمننت تمام مس اوت دور دابل ژاکت

5,032,500 تومان
-24%
کابل شبکه Cat6 نگزنسSFTP بدون تست تمام مس اوت دور دابل ژاکت
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP تست چنل تمام مس اوت دور دابل ژاکت

4,041,250 تومان
-23%
کابل شبکه Cat6 نگزنسSFTP بدون تست تمام مس اوت دور دابل ژاکت
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 نگزنسSFTP بدون تست تمام مس اوت دور دابل ژاکت

2,958,500 تومان
-2%
کابل شبکه Cat6 نگزنسUTP تست پرمننت تمام مس رول باکس
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 نگزنسUTP تست پرمننت تمام مس رول باکس

2,958,500 تومان
-2%
کابل شبکه Cat6 نگزنسUTP تست پرمننت تمام مس رول باکس
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 نگزنسUTP تست چنل تمام مس رول باکس

2,592,500 تومان

پچ پنل فیبر نوری 12 پورت داپلکس نگزنس

480,000 تومان

پچ پنل فیبرنوری دیواری 6 پورت نگزنس

178,200 تومان

پچ کورد 20 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

175,000 تومان

فریم پچ پنل 24 پورت Cat6 نگزنس

161,000 تومان

پچ کورد 15 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

145,000 تومان

پچ کورد 10 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش LSZH

98,000 تومان

پچ کورد 10 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

87,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-LC سینگل مود
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-LC سینگل مود

76,200 تومان
پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-SC سینگل مود
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-SC سینگل مود

76,200 تومان
پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس LC-LC سینگل مود
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس LC-LC سینگل مود

76,200 تومان
پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس SC-LC سینگل مود
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس SC-LC سینگل مود

69,000 تومان
پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس LC-LC سینگل مود
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس LC-LC سینگل مود

69,000 تومان

پچ کورد 5 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

54,000 تومان

پچ کورد 5 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش LSZH

54,000 تومان

پچ کورد 2 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش LSZH

32,000 تومان

کیستون شبکه Cat6 نگزنس UTP مدل N420 660

26,450 تومان

پچ کورد 2 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

23,000 تومان

پچ کورد 1 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش LSZH

22,000 تومان

پچ کورد 1 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

18,000 تومان
پچ کورد 10 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 50 سانتی متری Cat6 نگزنس UTP با روکش LSZH

18,000 تومان