نمایش 1–27 از 77 نتیجه

پیگتیل فیبر نوری 1.5 متری نگزنس SC مالتی مود

پچ کورد فیبرنوری 3 متری نگزنس SC-LC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبرنوری 3 متری نگزنس SC-SC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبرنوری 3 متری نگزنس LC-LC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبرنوری 5 متری نگزنس LC-LC مالتی مود OM3

کیستون شبکه cat6 نگزنس SFTP مدل N420.666

بک باکس روکار نگزنس

کابل شبکه Cat6 نگزنس UTP بدون تست تمام مس

کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP بدون تست تمام مس PVC

کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP تست پرمننت تمام مس PVC

کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP تست چنل تمام مس PVC

کابل شبکه Cat6 نگزنسSFTP بدون تست تمام مس اوت دور دابل ژاکت

کابل شبکه Cat6 نگزنس SFTP تست چنل تمام مس اوت دور دابل ژاکت

کابل شبکه Cat6 نگزنسUTP تست چنل تمام مس رول باکس

کابل شبکه Cat6 نگزنسUTP تست پرمننت تمام مس رول باکس

پچ کورد 10 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش LSZH

پچ کورد 20 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

پچ کورد 15 متری Cat6 نگزنس UTP با روکش PVC

پچ کورد فیبر نوری 5 متری نگزنس SC-SC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 5 متری نگزنس SC-LC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-LC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس LC-LC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 2 متری نگزنس SC-SC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 1 متری نگزنس LC-LC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 1متری نگزنس SC-LC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 1متری نگزنس SC-SC مالتی مود OM3

پچ کورد فیبر نوری 5 متری نگزنس SC-SC مالتی مود