ویژه
افزودن به سبد خرید

رک ایستاده استاندارد 18 یونیت الگونت عمق 60 سانتی متری

7,600,000 تومان

روتر تندا مدل AC5 V3.0

مبدل USB 3.0 به اترنت دی-لینک مدل DUB-1312

سینی داکت کابل (نگرو) پایا سیستم

رک دیواری 4 یونیت عمق 45 HPA

رک دیواری 6 یونیت عمق 45 HPA

رک دیواری 6 یونیت عمق 60 HPA

رک دیواری 9 یونیت عمق 45 HPA

رک دیواری 9 یونیت عمق 60 HPA

رک دیواری 12 یونیت عمق 60 HPA

رک ایستاده لابراتواری 28 یونیت پایا سیستم

رک ایستاده لابراتوری 40 یونیت پایا سیستم

رک ایستاده لابراتوری 42 یونیت پایا سیستم

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 80 عمق 120 پایا سیستم

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 60 عمق 120 پایا سیستم

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 80 عمق 107 پایا سیستم

رک ایستاده طرح 42 یونیت طرح HP عرض 60 عمق 107 پایا سیستم

رک دیواری 6 یونیت عمق 45 ساده پایا سیستم

رک دیواری 7 یونیت عمق 45 پایا سیستم

رک دیواری 9 یونیت عمق 45 ساده پایا سیستم

رک دیواری 9 یونیت عمق 45 پایا سیستم

رک دیواری 9 یونیت عمق 60 پایا سیستم

رک دیواری 12 یونیت عمق 60 پایا سیستم

رک ایستاده 17 یونیت عمق 100 عرض 60 HPA

رک ایستاده 22 یونیت عمق 100 عرض 60 HPA

رک ایستاده 27 یونیت عمق 100 عرض 60 HPA

رک ایستاده 32 یونیت عمق 100 عرض 60 HPA