نمایش دادن همه 18 نتیجه

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-24P-S

7,302,500 تومان

سوئیچ 48 پورت سیسکو مدل C2960G-48TC-L

4,600,000 تومان

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960G-24TC-L

4,427,500 تومان

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960-48PST-L

2,702,500 تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560-24PS-S

2,600,000 تومان

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو WS-C2960-48TT-L

2,127,500 تومان

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C2960-24TT-L

1,943,500 تومان

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960-24TC-S

1,739,000 تومان

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل SFP-10G-SR

363,500 تومان

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-T

352,000 تومان

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-SX-MMD

212,000 تومان

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-LH-SM

210,000 تومان

ماژول فیبر نوری سیسکو مدل GLC-SX-MM

173,750 تومان

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750-48PS-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C3750G-48P-S

سوئیچ شبکه 12 پورت سیسکو مدل C3750-12S-Ss

سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو مدل WS-C3560G-24PS-S

سوئیچ شبکه 48 پورت سیسکو مدل WS-C2960S-F48LPS-L