نمایش 1–27 از 117 نتیجه

پاور ماژول 8 پورت سوپیتا

630,000 تومان

پاور ماژول 6 پورت سوپیتا

585,000 تومان

باکس کفی 8 ماژول سوپیتا

465,000 تومان530,000 تومان

فریم پچ پنل 24 پورت سوپیتا

315,000 تومان

بدنه + درب باریک 2 تیکه ترانک 50*150 سوپیتا

198,000 تومان228,000 تومان

باکس روکار ماژولار 20*22 سوپیتا 24 ماژول

198,000 تومان

بدنه+ درب پهن ترانک 50*150 سوپیتا

170,000 تومان187,000 تومان

داکت 110×60 mm سوپیتا شاخه 2 متری با بست نگهدارنده

170,000 تومان187,000 تومان

نگهدارنده کابل 1 یونیت سوپیتا

175,000 تومان

داکت 60×80 mm شیاردار سوپیتا طرح ایتالیا شاخه 2 متری

146,000 تومان

داکت 90×60 mm ساده شیاردار شاخه 2 متری

119,000 تومان131,000 تومان

داکت 90×60 mm ساده سوپیتا شاخه 2 متری

119,000 تومان131,000 تومان

زیره باکس کفی 18 ماژول جهت نصب در بتون

125,000 تومان

داکت 40×80 mm شیاردار سوپیتا طرح ایتالیا شاخه 2 متری

114,000 تومان

داکت 60×60 mm شیاردار سوپیتا طرح ایتالیا شاخه 2 متری

110,000 تومان

داکت 90×40 mm شیاردار سوپیتا شاخه 2 متری

94,000 تومان104,000 تومان

داکت 90×40 mm ساده سوپیتا شاخه 2 متری

94,000 تومان104,000 تومان

داکت 60×60 mm شیاردار سوپیتا شاخه 2 متری

89,000 تومان98,000 تومان

داکت 60×60 mm ساده سوپیتا شاخه 2 متری

89,000 تومان98,000 تومان

قطعه اتصال بدنه 50*105 سوپیتا

73,000 تومان84,000 تومان

داکت 40×60 mm شیاردار سوپیتا طرح ایتالیا شاخه 2 متری

84,000 تومان

داکت 40×40 mm ساده سوپیتا شاخه 2 متری قفل شو

53,400 تومان83,000 تومان

بدنه ترانک 50*105 سوپیتا

69,000 تومان80,000 تومان

داکت 60×40 mm شیاردار سوپیتا شاخه 2 متری

71,000 تومان78,000 تومان

داکت 60×40 mm ساده سوپیتا شاخه 2 متری

71,000 تومان78,000 تومان

داکت 50×30 mm شیاردار سوپیتا شاخه 2 متری

48,000 تومان76,000 تومان

داکت 50×30 mm ساده سوپیتا شاخه 2 متری

48,000 تومان76,000 تومان