نمایش 1–27 از 51 نتیجه

جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 3300

2,005,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 3250

1,688,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 3200

1,267,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 3160

1,041,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 3120

811,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 3100

752,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 380

571,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 360

439,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 340

383,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 330

293,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 320

256,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 315

229,000,000 تومان
جدید
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس پایین AJ 300 (3PH-3PH) مدل 310

220,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس بالای KR-PSG آلجا مدل 1110S

66,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس بالای KR-PSG آلجا مدل 6000S

53,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس بالای KR-PSG آلجا مدل 1110L

46,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

یو پی اس آنلاین فرکانس بالای KR-PSG آلجا مدل 6000L

39,200,000 تومان
استابیلایزر سرو موتوری تک فاز SVC آلجا 7500 VA
افزودن به سبد خرید

استابلایزر سرو موتوری تک فاز SVC آلجا 15000 VA

23,000,000 تومان
یو پی اس Line Interactiveآلجا مدلPSK-Line Interactive-3000S
افزودن به سبد خرید

یو پی اس Line Interactiveآلجا مدلPSK-Line Interactive-3000S

20,650,000 تومان
افزودن به سبد خرید

یو پی اس Line Interactive آلجا مدل (48)PSK-Line Interactive-3000L

19,200,000 تومان
استابیلایزر سرو موتوری تک فاز SVC آلجا 7500 VA
افزودن به سبد خرید

استابلایزر سرو موتوری تک فاز SVC آلجا 10000 VA

17,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

یو پی اس Line Interactive آلجا مدل PSK-Line Interactive-2000S

15,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید

یو پی اس Line Interactive آلجا مدل -PSK-Line Interactive-2000L

13,950,000 تومان
استابیلایزر رله ای تک فاز رومیزی آلجا AVR 10000VA
افزودن به سبد خرید

استابلایزر رله ای تک فاز رومیزی آلجا AVR 10000VA

12,100,000 تومان
یو پی اس Line Interactive آلجا مدل PSK-Line Interactive-UPS-1000S
افزودن به سبد خرید

یو پی اس Line Interactive آلجا مدل PSK-Line Interactive-UPS-1000S

10,600,000 تومان
یو پی اس Line Interactive آلجا مدل PSK-Line Interactive-UPS-1000L
افزودن به سبد خرید

یو پی اس Line Interactive آلجا مدل PSK-Line Interactive-UPS-1000L

10,400,000 تومان

یو پی اس آفلاین آلجا مدل PSD-Offline-UPS-2000

10,100,000 تومان