نمایش دادن همه 13 نتیجه

کابل فیبرنوری 24 کور رفسنجان OBUC خاکی

33,500 تومان
فیبر نوری خاکی
افزودن به سبد خرید

کابل فیبرنوری 24 کور رفسنجان OCUC کانالی

32,500 تومان

کابل فیبرنوری 12 کور رفسنجان OBUC خاکی

27,500 تومان
فیبر نوری خاکی
افزودن به سبد خرید

کابل فیبرنوری 12 کور رفسنجان OCUC کانالی

25,800 تومان
-23%
کابل شبکه Cat6 لگراند SFTP فول تست تمام مس PVC
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 رفسنجان SFTP تست پرمننت تمام مس

14,100 تومان
-27%
کابل شبکه cat6 رفسنجان FTP فول تست تمام مس اوت دور
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه cat6 رفسنجان FTP تست پرمننت تمام مس اوت دور

12,450 تومان
-27%
کابل شبکه Cat6 رفسنجان UTP فول تست تمام مس
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه Cat6 رفسنجان UTP تست پرمننت تمام مس

10,450 تومان
کابل فیبر نوری 2 کور رفسنجان Drop دو مهار
افزودن به سبد خرید

کابل فیبر نوری 4 کور رفسنجان Drop سه مهار

4,450 تومان
کابل فیبر نوری 2 کور رفسنجان Drop دو مهار
افزودن به سبد خرید

کابل فیبر نوری 6 کور رفسنجان Drop دو مهار

4,400 تومان
کابل فیبر نوری 2 کور رفسنجان Drop دو مهار
افزودن به سبد خرید

کابل فیبر نوری 2 کور رفسنجان Drop سه مهار

3,100 تومان
کابل فیبر نوری 2 کور رفسنجان Drop دو مهار
افزودن به سبد خرید

کابل فیبر نوری 2 کور رفسنجان Drop دو مهار

2,350 تومان

کابل فیبر نوری 6 کور رفسنجان Drop سه مهار

کابل فیبر نوری 4 کور رفسنجان Drop دو مهار